När lönar sig bergvärme?

Bergvärme är en geoenergilösning för uppvärmning. Värmen utvinns ur grundvattnet. Kyld vätska förs genom en ledning ned till berggrunden. Kollektorvätska som är en typ av köldbärare tas till en förångare. Genom en kompressor framställs sedan varm komprimerad gas. Flera faktorer avgör huruvida denna lösning passar dig, främst elpriser samt drift- och installationskostnader. Välj rätt lösning…

Varför ska man använda en bergvärmepump?

Bergvärme är idag ett populärt sätt att värma upp huset på i Sverige. Systemet används fortfarande mest av privatpersoner men det börjar bli vanligare att större fastigheter, som bostadsrättsföreningar och kontorsbyggnader, använder sig av en bergvärmepump. Bergvärme utnyttjar den värme som har lagrats i marken vilket gör det till en relativt miljövänlig form av uppvärmning…

Passar bergvärme i fritidshus?

Den som har ett fritidshus vet hur viktigt det är att ha en bra och smidig uppvärmning i detta. Till fritidshuset vill man kunna åka och koppla av, därför är det viktigt att man slipper krångla med komplicerade värmelösningar. De senaste åren har bergvärme blivit en populär uppvärmningsmetod, men hur är det egentligen? Passar bergvärme…

Hur miljövänligt är bergvärme?

Är du beredd att göra en investering som värmer ditt hus och samtidigt är miljövänlig? Bergvärme är det miljövänligaste alternativet för uppvärmning. Fungerar det verkligen i det klimat vi har i Sverige med våra låga temperaturer under vintern? Ja, det gör det och dessutom ger det en jämn temperatur hela året. Lagrad energi i berggrunden…