Hur miljövänligt är bergvärme?

sun-622740_1920

Är du beredd att göra en investering som värmer ditt hus och samtidigt är miljövänlig? Bergvärme är det miljövänligaste alternativet för uppvärmning. Fungerar det verkligen i det klimat vi har i Sverige med våra låga temperaturer under vintern? Ja, det gör det och dessutom ger det en jämn temperatur hela året.

Lagrad energi i berggrunden

Med en bergvärmepump utnyttjar man den värme som redan finns lagrad i berggrunden. Det är naturens egen form av energi – solenergin – som finns lagrad och utvinns ur grundvattnet som finns i berggrunden. Denna energi kan vi använda utan att den tar slut eftersom den ständigt förnyas. Dessutom ger den en jämn värme året om. Jämfört med värmesystem som hämtar värme från fossila bränslen bidrar bergvärme till att väsentligt minska utsläppen av koldioxid, kväveoxid och kolväte. Med bergvärme förbränner man inget utan endast el används för att driva systemet. På sommaren kan värmen användas till att tillverka kyla och därmed fungera som en luftkonditionering.

Att installera bergvärme är kostsamt i början. Priset är beroende bland annat på hur långt man måste gräva för att nå berggrunden. Sedan tillkommer kostnaderna för rördragningen, värmepumpen samt arbetskostnaderna. Det är dock en investering som ökar husets marknadsvärde markant. När systemet väl är installerat ger det en säker och stabil drift i många år framåt. Driftskostnaderna beräknas till ungefär hälften av vad fjärrvärme kostar. Energibesparingen som görs bär vinst efter ungefär 10 år. En modern bergvärmepump räknar man att den ska hålla i runt 20 år och det borrade hålet kan utnyttjas i ungefär 60 år. Vinsten som görs för miljön är viktig. Se mer om bergvärme pumper her.

Miljövänlig från första användningstillfället

Med bergvärme gör du en medveten tjänst för både miljön och framtiden. Du bidrar till att minska utsläppen av koldioxid, kolväte och kväveoxid. För dig själv gör du en investering jämn värme och en långsiktig besparing. Ju större hus och ju högre uppvärmningskostnad du har desto bättre lönar sig bergvärmen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *