När lönar sig bergvärme?

winter-barn-556696_1920

Bergvärme är en geoenergilösning för uppvärmning. Värmen utvinns ur grundvattnet. Kyld vätska förs genom en ledning ned till berggrunden. Kollektorvätska som är en typ av köldbärare tas till en förångare. Genom en kompressor framställs sedan varm komprimerad gas. Flera faktorer avgör huruvida denna lösning passar dig, främst elpriser samt drift- och installationskostnader.

Välj rätt lösning för din bostad

Pålitlig rapportering tyder på att elpriserna sedan 2014 har sjunkit medan priset på fjärrvärme har stigit. Det är viktigt att du själv håller dig uppdaterad kring hur situationen ser ut i din kommun då spridningen för denna typ av statistik varierar oerhört över kommungränser. Innan du tar ditt beslut kring bergvärme bör du avgöra ifall du tänker på kort eller lång sikt. Kostnaden för installation av bergvärme brukar ligga på runt 150 000 kr. Planerar du att sälja din villa kan detta påverka priset. Glöm inte att i fall elpriser som drastiskt stiger i framtiden kan leda till potentiella köpare som föredrar fjärrvärme.

Bor du i en kommun med långsiktigt förutsedda rimliga priser på el och är du beredd att investera i din villa är det definitivt ett lönsamt val. Vid rätt förhållanden sparar det dig nämligen mer i längden gentemot fjärrvärme. Trots att det med fjärrvärme går att komma undan med en total grundläggande kostnad på 35 000 kr visar beräkningar att de med bergvärme efter 20 år gör en besparing på runt 200 000 kr i driftkostnader. Särskilda omständigheter som ibland uppstår kan utgöra vissa undantag i dessa kalkyler. Kolla alltid först med din kommun eller en lokal borrentreprenör för att kontrollera huruvida markförhållandena där du bor tillåter borrning.

Bergvärme lönar sig oftast i längden

Med alla faktorer och kostnader i åtanke kan man generellt sett dra slutsatsen att bergvärme är den mest långsiktigt lönsamma uppvärmningsmetoden. Framförallt är det dock viktigt att inse det faktum att det alltid är upp till dig att göra en noggrann utvärdering innan beslutet tas. Oavsett vad ekonomiska kalkyler berättar spelar geologi, lokala elpriser och dina egna planer stor roll. Till exembel kan en bergvärmepump från Nibe.se minska dina energikostnad med upp till 80 %.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *