Varför ska man använda en bergvärmepump?

Bergvärme är idag ett populärt sätt att värma upp huset på i Sverige. Systemet används fortfarande mest av privatpersoner men det börjar bli vanligare att större fastigheter, som bostadsrättsföreningar och kontorsbyggnader, använder sig av en bergvärmepump. Bergvärme utnyttjar den värme som har lagrats i marken vilket gör det till en relativt miljövänlig form av uppvärmning…