När lönar sig bergvärme?

Bergvärme är en geoenergilösning för uppvärmning. Värmen utvinns ur grundvattnet. Kyld vätska förs genom en ledning ned till berggrunden. Kollektorvätska som är en typ av köldbärare tas till en förångare. Genom en kompressor framställs sedan varm komprimerad gas. Flera faktorer avgör huruvida denna lösning passar dig, främst elpriser samt drift- och installationskostnader. Välj rätt lösning…