Test av bergvärmepumpar

stove-1857814_1920

Bergvärmepumpar är tillförlitliga och miljövänliga uppvärmningsmetoder för bostäder som står på en lämplig berggrund. Rätt pump i rätt hus ger bekymmersfri uppvärmning under många år, till en mycket låg kostnad. Tester av olika pumpar kan hjälpa dig att hitta den pump som är bäst lämpad för ditt hus och dina förutsättningar.

Stabil och miljövänlig uppvärmning till en låg kostnad

Bergvärmepumpar har en låg driftkostnad som gör att inköpet och installationen har en relativt kort återbetalningstid. Hur stor den procentuella besparingen blir beror på en del olika faktorer, bland annat på hur högt energibehovet är och om huset värms upp med hjälp av radiatorer eller golvvärme. Tester av bergvärmepumpar kan hjälpa dig att hitta den pump som ger störst besparing i ditt hus. Olika pumpar har även stora olika förluster när det gäller produktionen av varmvatten. Använder hushållet mycket varmvatten kan det därför vara en fördel att titta på tomgångsförlusterna för varmvattnet och hur mycket varmvatten du kan få ut.

Energibesparingen ligger på upp till 80 % jämfört med elvärme. Därför är bergvärme inte bara billigare utan även mer miljövänligt än mer energikrävande uppvärmningssystem som el och olja. Dessutom är bergvärme en förnybar energikälla som tar tillvara på lagrad solenergi i marken. Även om det krävs energi för att ha själva pumpen i drift så genererar den mer kilowattimmar än den förbrukar, och ju högre värmefaktor, desto bättre för miljön. Genom att testa pumpens årsvärmefaktor (SCOP) kan man se pumpens effektivitet under ett helt år. Den ligger på mellan tre och fem för bergvärmepumpar, vilket innebär att pumparna genererar mellan tre och fem kilowattimmar värme per förbrukad kilowattimme.

Rätt bergvärmepump till rätt hus

Eftersom bergvärmen hämtas från berggrunden, och till exempel inte utvinns ur luften, presterar pumpen oavsett utomhusklimat. Bergvärmepumpar passar sig därför i hela landet och fungerar som primär värmekälla året runt. Med rätt pump och en dimensionerad och korrekt borrad energibrunn får man stabil, miljövänlig uppvärmning till ett lågt pris, i många år.